Book enquiry
Åkskillige Anmaerkningar oefwer tessa tiders astrologiska phantantiska och enthusiasticka prognostiker spådomar och Prophetier,: beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast i the nordiska länder ...
close zoom-in zoom-out close zoom